Menu

Hallo Limburg

Subsidie voor Clemenspark en Smaaktheater

Met het positief advies om aan beide projecten 110.000 euro subsidie toe te kennen, zowel aan het Smaaktheater in de voormalige watertoren Reus van Schimmert als aan het Clemenspark in Brunssum, heeft de Lokale Actiegroep (LAG) van LEADER Zuid-Limburg op woensdag 27 juli een belangrijke volgende stap gezet in de uitvoering van haar programma.

In 2020 zijn naast het Smaaktheater en het Clemenspark ook onder meer de projecten Blindentuin in Berg en Terblijt, Beegse Maasvallei in Grevenbicht en E-bike safari's in het Land van Kalk (Voerendaal - Simpelveld) al gehonoreerd. Daarmee komt het programma LEADER Zuid-Limburg en de uitvoering daarvan in een stroomversnelling.