Menu

Hallo Limburg

Energiek Brunssum breidt activiteiten uit

Energiecooperatie Energiek Brunssum kijkt terug op een succesvol eerste jaar.

Het hoofddoel blijft uiteraard om samen met zoveel mogelijk Brunssumers het gebruik van fossiele energiebronnen te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te bevorderen.

Het jaar 2020 staat in het teken van een aantal nieuwe activiteiten en het doorontwikkelen van de in 2019 voor het eerst georganiseerde informatiemarkt voor energie en duurzaamheid: de Samenergiekdag Brunssum.

Voor 2020 is deze energiedag gepland op 10-10-2020 maar dan in een kleinere zetting gezien de coronapandemie. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Het meest concreet is op dit moment de inzet van de 2 energiecoaches van Energiek Brunssum. Afgelopen jaar hebben deze energiecoaches met goed gevolg hun opleiding afgerond. De bedoeling is dat zij in 2020 gespreid over het hele jaar voor circa 40 huiseigenaren een energiescan gaan opstellen.

De scan levert inzicht in de kosten/maandelijkse lasten van de besparingsmaatregelen en de besparing op de energierekening. Daarmee verdient de energiescan en het bijbehorende advies zichzelf weer zo snel mogelijk terug.

Naast de inzet van de energiecoaches onderzoekt de cooperatie de mogelijkheden voor het realiseren van een collectief zonnestroomproject. Via zo'n project kunnen inwoners, die niet beschikken over een dak dat geschikt is voor zonnepanelen, in de toekomst toch verduurzamen.

En uiteraard zoekt Energiek Brunssum ook nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven. Dat kan middels voorlichtingsavonden zijn, maar ook over andere vormen van samenwerking wordt op dit moment nagedacht.

Wilt u uw woning verduurzamen, maar weet u niet wat de mogelijkheden zijn. Heeft u interesse om een energiescan te laten maken? Informeert u dan via info@energiekbrunssum.nl

Daarnaast blijft Energiek Brunssum op zoek naar mensen die met ons mee willen denken en werken, niet alleen leden maar ook bestuursleden om ons te versterken.

Neem contact op met penningmeester Rein van der Meer, tel 06 273 999 29.
Meer informatie: www.energiekbrunssum.nl