Menu

Hallo Limburg

Nieuw leven voor jeu de boules baan

Wijkteam Brunssum Centrum heeft vele jaren geleden een jeu de boule baan gerealiseerd voor een groep bewoners van de wijk Rumpenerbeemden.

Er werd toen veelvuldig gebruik van gemaakt en in competitie verband gespeeld. Helaas zijn de toenmalige spelers nu niet meer in staat om te spelen en was de baan in slechte conditie.

Inmiddels hebben onder meer de kinderen van de oude spelers en andere buurtbewoners het plan opgepakt om deze traditie weer in ere te herstellen. Zij hebben het wijkteam gevraagd om medewerking. Dit werd graag ondersteund.

Afgelopen zaterdag 25 juli werd daarom de baan schoongemaakt door wijkteam centrum en de aankomende spelers uit de wijk. Voor hapje en drankjes werd door de spelers gezorgd en het werd een gezellige samenwerking.

Er ontstonden zelfs plannen om in de toekomst een wedstrijd tegen elkaar te organiseren. Het is de bedoeling begin augustus de baan speelklaar te hebben en we willen daarom iedereen uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen of zelfs een bal te gooien op de jeu de boulebaan in het (Eden)parkje gelegen tussen Vijverlaan en Taelmanshof.

Bewegen is immers heel gezond en de ruimte is groot genoeg om de anderhalve meter te waarborgen.