Menu

Hallo Limburg

Koning bezoekt Adelante

Zijne Majesteit de Koning heeft een werkbezoek gebracht aan revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

In maart opende Adelante een afdeling gericht op coronapatienten die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben of op de intensive care (IC) hebben gelegen. Deze patienten komen uit diverse Limburgse ziekenhuizen. Door hun opname bij Adelante worden de IC's in de regionale ziekenhuizen ontlast en kunnen patienten direct gaan revalideren. Een team van verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en psychologen helpt de patienten bij hun lichamelijke en geestelijke herstel.

Het werkbezoek begon met een toelichting op de revalidatiezorg van coronapatienten, vervolgens sprak de Koning met behandelaars en een patient die inmiddels is ontslagen van de geisoleerde corona-afdeling. Aansluitend bracht de Koning een kort bezoek aan patienten die in dagbehandeling zijn en in de sporthal instructies kregen van fysio- en ergotherapeuten.

Daarna ging Koning Willem-Alexander in gesprek met diverse experts over de inrichting van de nazorg voor coronapatienten. De verwachting is dat de komende maanden de behoefte aan nazorg zal toenemen nu steeds meer patienten de IC of het ziekenhuis verlaten. Tot slot sprak de Koning een voormalig coronapatient en zijn partner. Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.