Menu

Hallo Limburg

Cultuurbox voor basisscholen

De nieuwe Cultuurbox Parkstad, het cultuurprogramma voor alle basisscholen voor het schooljaar 2020-2021 is vers van de pers!

Schilderen met loss en mergel. Op reis met Cleopatra, Da Vinci, Napoleon of Mozart. Bewegen als een robot of de kluis kraken om het Kandinsky- geheim te ontrafelen.

Allemaal activiteiten die aan bod komen in het nieuwe culturele programma van de Vrije Akademie. De Vrije Akademie Parkstad heeft een nieuw cultureel programma ontwikkeld voor de basisscholen om op een laagdrempelige manier kennis te maken met alle kunstdisciplines. Dit programma loopt op 28 scholen in Parkstad. Beeldende kunst, muziek, dans, literatuur, cultureel erfgoed, theater en museum: alle kunstvormen komen aan bod.

En niet alleen kunstvormen maar ook thema's, competenties en kerndoelen. Alles wordt gecombineerd in de nieuwe Cultuurbox Parkstad. En er is veel keuze en ruimte voor de scholen om een eigen culturele route in dit programma te kiezen. De school ervaart een rijk en gevarieerd cultureel palet aan kunstonderwijs via een aanspreekpunt waarmee zij alles kunnen regelen: cultuur coordinator Myrthe Boijmans.

Centraal staat het combineren van plezier met het ontwikkelen van eigen talenten en het opdoen van artistieke ervaringen via een uniek samenwerkingsverband in Parkstad. Het beste van alle culturele werelden in Parkstad is in deze Cultuurbox verenigd.

De scholen kunnen kiezen uit activiteiten die zijn gebaseerd op actuele thema's zoals bijvoorbeeld: En toen..., Natuur, Wetenschap-kunst-techniek en Zintuigen. Via deze thema's wordt er samenhang voor de leerlingen gecreeerd. Veel workshops vinden plaats in de klas. Maar er zijn ook combinaties met excursies op het gebied van cultureel erfgoed (De Vondst, Thermen, Kasteel Hoensbroek), museum (Schunck) en Theater (Parkstad Limburg Theaters).

Tevens zijn in alle workshops competenties geintegreerd zoals onderzoeken, creeren en reflecteren die aansluiten bij de landelijke eisen van het programma cultuureducatie met kwaliteit. De mogelijkheden voor scholen zijn vergroot: een programma op maat is mogelijk, het inzetten van een vakkracht in het kader van werkdrukverlaging of het ontwikkelen van een beeldende leerlijn.

We hopen komend schooljaar weer veel kinderen en leerkrachten te inspireren, motiveren en te laten ervaren dat cultuur super leuk en leerzaam is! De Vrije Akademie heeft relaties met zo'n 35 scholen in Parkstad en organiseert met regelmaat cultuurprogramma op maat voor deze scholen. De vraag van de school en daarmee de leerling, staat dan centraal.

Wij informeren de scholen graag over de mogelijkheden via onze nieuwe cultuurbox! Maak vrijblijvend een afspraak via info@vazom.nl of via 045-7370302.